Reiki Gendai Ho

Novosti:


__________________________

Kontakt telefon:

00381 60 / 33 – 13 – 006
(060
/ 33 13 006)

__________________________

Prijatelji sajta:

 

Udruženje Asklepios

Udruženje Asklepios

 

Šta je to Reiki

Reiki je termin japanskog porekla, – Rei – znači božanstvo / božanska tvorevina / božanskog porekla", a – Ki – znači "energija". Sledstveno tome, izvlačimo zajedničko značenje Reikija kao "božanska energija". To je zapravo Univerzalna životna energija koju svi posedujemo, od koje smo svi sačinjeni i koja nas čini jedinstvenim duhovnim oblikom života, sa svim postojećim na Zemlji. Svako živo biće je slabije ili jače povezano sa ovom energijom i u većoj ili manjoj količini raspolaže sa njom.

Savremeni način života ili svakodnevna udaljenost od onog što je u nama Božansko, prazni naše energetske kapacitete, što se odražava na kvalitet našeg života, zdravlje ili uopšte životni elan. Reiki praksa nas dopunjuje, osvežava, usmerava, obogaćuje... Ona nam ne može doneti nešto što nam nije namenjeno. Bar ne praksa istočnog  Reikija.

Ona u nama pobuđuje, daje nam krila i osnažuje one kapacitete koje smo odabrali i doneli sa sobom u ovu ravan postojanja. Odnosno, budi i ojačava u nama naše "iskonske talente i stvaralačke sposobnosti...

Reiki nam otvara vrata ka našim nadarenostima. Tako nekog može učiniti isceliteljem, a nekoga odvesti na put meditacije. Reiki daje krila pijanisti... ili pomaže nekom da "samo" opuštenije upralja vozilom, ili da bude u većoj harmoniji sa sobom".  Ovo je citat pozajmljen od autora knjige „Reiki“ autora V. Distel i V. Velman. Odnosno podržava naše postojeće unutrašnje kvalitete.

Pored toga, Reiki ima svojstvo isceljenja, pre svega na nivou vibracije, na nivou energentskog tela. Na taj način podstiče obnavljajuće i iscelujuće procese na fizičkom telu. Nije tajna da sve bolesti i kvalitativno negativne promene na našem psiho – fizičkom planu, zapravo potiču sa energetskog nivoa našeg bitisanja. Na taj način Reiki podstiče isceliteljske porcese na svim nivoima našeg bića.

Bitno je istaći da je "Reiki donekle kao put kiše koja pada na već pripremljeno tlo, tako da ono što je posejano može da izraste". (V. Distel, V. Velman). On je slobodan od naših očekivanja i zahteva. On deluje u pravcu naše optimilizacije na svim planovima. To znači da su ponekada putevi njegove realizacije, drugačiji od onih koje mu mi namenjujemo, očekujemo ili nameravamo da izazovemo. Ono što je nesumnjivo a to je da on deluje u skladu sa zakonima Univerzuma, negujući lično i sveopšte dobro. Put Reikija je put Ljubavi. Misli se na univerzalnu, sveprožimajuću ljubav i ova praksa, po učenju njegovog tvorca Mikao Usuija, se bazira na ljubavi, našem četvrtom energetskom nivou. Zato je važno da u sebi prepoznamo spremnost i smelost da se prepustimo unutrašnjem vođstvu našeg Višeg bića koje deluje u pravcu našeg najoptimalnijeg razvoja.