Reiki Gendai Ho

Novosti:


__________________________

Kontakt telefon:

00381 60 / 33 – 13 – 006
(060
/ 33 13 006)

__________________________

Prijatelji sajta:

 

Udruženje Asklepios

Udruženje Asklepios

 

I stepen – Shoden

Prenosi se usklađivanjem i podrazumeva mogućnost da se povežemo sa Reiki vibracijom u svakom momentu, temeljna uputstva za korišćenje Reiki vibracijom, osnovne i dodatne položaje, zakon razmene energije i 5 Reiki principa.

Prvi stepen namenjen je onima koji žele da se bave sobom, da rade na sebi, u cilju ličnog obnavljanja i napredovanja. Nije nepoznanica da ukoliko želimo da pomognemo drugome, moramo umeti da pomognrmo sebi. Najpre i sami moramo biti očišćeni, prosvećeni ili bar na putu ka prosvećenju, da bismo mogli drugome da pomognemo u onom segmentu u kome je njegvoa unutrašnja percepcija, volja i mudrost usmerena. U Reikiju učitelj ili terapeut ne zavise od očekivanja klijenta. Ovde on sam preuzima odgovrnost za ličlnu samoregulaciju.

Tema prvog stepena je fizička ravan postojanja. Da li će neko nakon inicijacije u I stepen početi da se bavi jogom, fitnesom, trčanjem, kvalitativnom promenom ishrane, ponovo početi da vozi bicikl i sl. to je u potpunosti individualno. Da li će se odgovornije pozabaviti svojim zdravljem i njegovim unapređenjem, sve to prepuštamo višoj mudrosti.  U materijalnu ravan postojanja spada i stimulativna životna i radna sredina. Neretko se dešava da osobe na ovom stepeniku Reiki puta, počnu da se bave uređenjem svog životnog/radnog prostora ili da razvijaju svoje talente, one zapostavljene ili će otkrivati neke sasvim nove puteve samo-ispoljavanja. Poenta je da počinjemo od osnovnih, da ne kažem površinskih slojeva našeg bića, kako bismo ostvarili uslove za dublji i intenzivniji rad na ličnom planu.

Ono što bih posebno istakla kao jedan od darova I stepena je Unutrašnji Vodič, kojeg u ukupnom inicijatičkom iskustvu osvešćujemo. To je energetski više biće, koje nas je pratilo na životnom putu i do tada, samo ga sada osvešćujemo i obnavljamo davno zapostavljenu vezu, koju smo sa njim imali u momentu dolaska na ovaj svet i u prvim godinama života. Jer poznato je da su deca otvorene duše i da poseduju Viša duhovna saznanjima i iskustvima, koja donose iz Više ravni. Vodič postaje naš neraskidivi partner u Reiki praksi, bez njega je ona nezamisliva. Vodič nas povezuje sa Višom ravni, on nas vodi kroz Reiki tretman i ukupnim putem duhovnog rasta i razvoja. Sa njim ostvarujemo u Reiki praksi, za razliku od nekih drugih tehnika, saradnički odnos u kome od njega i Univerzalnog Izvora (Bog, Svetlost, Univerzum, Duh ...) tražimo dozvolu za tretman, pomoć, poruku, podršku, razrešavanje neke životne nedoumice ... On nas vodi i usmerava. U Reiki tretmanu prepuštamo njemu i Višoj mudrosti puteve realizacije ukupnog duhovnog iskustva kroz koje prolazimo. Na ovaj način razrešavamo procese kojih ne moramo obavezno biti svesni, a oni se u nama oslobađaju i razrešavaju. Odnos koji uspostavljamo sa Vodičem je neizostavno oplemenjujuće i dragoceno iskustvo koje podrazumeva odgovoran i nadasve odnos poverenja. On poseduje Viša saznanja i uvide u našu ukupnu životnu šemu. Na ovaj način učimo da otpuštamo i prepuštamo procese koje ćemo smatrati nepoželnim, teškim ili čak bolnim  a koji su uvek u cilju našeg ličnog rasta i razvoja. Učimo da prepuštamo kontrolu sa nas na nivo Više svesti jer naša ovozemaljska ravan ima iskrivljenu percepciju.


Usklađenje

„Da bi se primila inicijacija Prvog stepena, dovoljno je da nekoliko minuta sedimo zatvorenih očiju, sastavljenih dlanova, i stopala dobro položenih na zemlju, u prisustvu Učitelja Reikija kojeg smo odabrali. Simbolički elementi ove ceremonije su takođe prisutni, kao i u svakom ritualnom aktu, ali ne iscrpljuju značenje i akciju. Zatvoriti oči znači imati poverenje u život, otpustiti svaki vid kontrole, odustati od dodeljivanja vrednosti (vrednovanja) bilo koje pojave sa isključivo racionalne tačke gledišta. Sastavljeni dlanovi u visini srca podsećaju nas na pomalo zaboravljeni akt moljenja, i pozivaju nas da priznamo da je jedinstvo u nama, i da se ono zove Ljubav. Stopala, dobro priljubljena uz tlo, podsećaju nas da je uvek dobro imati stopala na zemlji, kao i na prisutnost na materijalnom, fizičkom planu. Ali, iznad svega, postoji energetska komponenta koja proizilazi iz same procedure - simbola i formula koje Učitelj koristi, a koje u Učeniku aktiviraju proces kanalizacije i prenošenja Reikija. To je akcija Učitelja, ili bolje rečeno milenijumskog saznanja koje se iskazuje kroz Učitelja, koja za posledicu ima aktiviranje Isceliteljske energije. Sam Reiki se manifestuje kroz susret volja i pristanka Učitelja i Učenika.“, potseća nas Vesna Mlađenović.

Na ovom nivou, praktikovanjem Reikija kroz 12 osnovnih položaja (koji se ne moraju strogo poštovati po redosledu) mi učimo da osluškujemo i volimo sebe. Preuzimamo odgovornost za sopstveni razvoj i oblikovanje života. Počinjemo da odvajamo vreme samo za sebe, da u svom životu tragamo za kvalitetom i suštinom. Položaji koje zauzimamo u autotretmanu uče nas da osluškujemo unutrašnji glas, sopstvenu intuiciju, učimo da idemo tamo gde nas ruke vode. Na ovaj način ovladavamo sposobnošću prepuštanja Višoj svesti, spram dobro ukorenjene navike kontrole koja polazi od pretpostavke, da mi sami  (-ja/ego-) znamo šta je najbolje za nas, zanemarujući širu i dublju vizuru Univerzuma. Jedna od važnih poruka koje sam na ovom putu ponela je da živeti u skladu sa prirodom, znači spozanti sebe i živeti u skladu sa tim.

Ovom praksom produbljujemo znanje o čakrama, energetskim centrima koji se nalaze na eteričkom dvojniku našeg fizičkog tela. Proširujemo (ili stičemo) saznanja o temi sedam osnvnih energetskih centara. „Čakre su centri našeg energetskog tela koje predstavlja pandan fizičkom telu. Na osnovu njihovog funkcionisanja možemo dijagnostikovati i planirati lečenje poremećaja na telesnom, duševnom i duhovnom planu. Energija iz okoline ulazi kroz čakre koje je metabolišu i omogućuju njen protok kroz energetske kanale ili meridijane kao i kroz refleksne zone (tabani, dlanovi, ušne školjke, lice). One nas povezuju sa višim dimenzijama postojanja čime je celokupno naše biće utkano u kosmičku celinu. Tako smo povezani sa svime što nas okružuje, a ne samo sa onim što je za nas trenutno vidljivo. Energije teku od materijalnog prema idejnom polu i obrnuto, čime je uspostavljena obostrana povezanost.“, potseća nas Vesna. Kako Dijana Stejn potvrđuje, u Reiki tretmanu nije neophodno poznavanje učenja o čakrama ali njegovo poznavanje nam olakšava razumevanje samog tretmana, sebe a kasnije i dugog. Čakre kao transformatori energije daju nam infirmaciju gde se mi sami nalazimo na putu duhvnog razvoja. Svaka čakra ima svoju temu, lokalitet i delokrug svog delovanja a koji se reflektuje u našim životima. Detaljnija priča o svakoj od njih proširila bi obime ovog teksta, tako da se neću zadržavati dalje.

Na kraju prvi stepen Reikija uči nas Reiki principima. Različiti izvori ih donekle različito formulišu ali svi neizostavno govore o istim postulatima koji nas usmeravaju u pravcu harmoničnog bitisanja.
Reiki principi (originalna verzija)

 • Samo danas nisam ljut/a
  Samo danas ne brinem.
  Samo danas sam zahvalan/na za sve.
  Samo danas poštujem roditelje i učitelje.
  Samo danas svoj posao radim pošteno.

Kako duboko verujem u moć afirmativne misli, prva dva Reiki principa preformulisala sam na sledeći način (odnosno kao takve ih praktikujem):

 • Samo danas sam utemeljena u ljubavi.
  Samo danas sam bezbrižan/na.

Svaki od njih (pet) je sjajan alat sa kojima bi bilo dobro početi i završit svaki naš dan i u njemu dosledno trajati.
Darovi prvog stepena:

 • Duhovnost i telesnost

 • Ljubav prema sebi

 • Harmonizacija odnosa sa drugima

 • Opažanje

 • Oplemenjivanje životne svakodnevice

 • Skromnost (prema sebi i svojim postignućima)

 • Kognitivni i profesionalni razvoj

 • Ravnoteža između davanja i primanja